Cursuri de calificare nivel 3 /Tehnician in silvicultura

Tehnician in silvicultura

Cod  Nomenclator  3212.3.3

DESCRIEREA OCUPATIEI

Activitatea se desfasoara în unitati silvice care administreaza paduri sau la unitati care îsi desfasoara activitatea de proiectare cu specificul: amenajarea padurilor. Activitatea se desfasoara atât pe teren, cât si în birou. În prima etapa are loc confruntarea amenajamentelor silvice vechi, stiindu-se faptul ca un amenajament silvic se realizeaza o data la 10 ani, cu situatia actuala/reala din teren.

 În teren, tehnicianul identifica unitatea de productie (U.P.-ul) care se amenajeaza, unitatile amenajistice (u.a.-uri), limitele parcelare si subparcelare, amplasarea bornelor de hotar si marcarea limitelor parcelare, efectueaza descrierea parcelara dupa fisa de descriere parcelara, executa inventarieri partiale si totale, masuratori dendrometrice si în final la birou, introduce datele culese pe teren într-o baza de date, calculeaza volumul de masa lemnoasa, stabileste posibilitatea si întocmeste APV-ul (actul de punere în valoare). Totodata întocmeste si devize pe diferite categorii de lucrari.

Deoarece o mare parte din activitate se desfasoara în teren, este necesara o stare de sanatate buna, simt de orientare în teren, capacitate si disponibilitate la efort fizic. Activitatea este puternic influentata de conditiile meteorologie (temperaturi scazute sau ridicate, precipitatii, vânt s.a.). De asemenea, conditiile de teren, sunt din cele mai diferite: terenuri în panta, cu ogase si ravene, terenuri cu exces de umiditate, pe care balteste apa, sau terenuri nisipoase, uneori cu nisipuri miscatoare etc. Comunicarea cu echipa de lucru, se face prin telefonul mobil sau statie.

COMPETENTE PROFESIONALE

 • Managementul calitatii
 • Comunicare in limba moderna
 • Comunicare si numeratie
 • Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei 
 • Igiena si securitatea muncii
 • Lucrul in echipa
 •  Tranzitia de la scoala la locul de munca
 • Rezolvarea de probleme
 • Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
 •  Elemente de planimetrie si nivelment
 •  Cultura vânatului si salmonidelor Statiuni forestiere
 • Ecologie forestiera
 • Regime si tratamente silvice
 • Desen tehnic si topografic 
 • Drumuri forestiere
 •  Ameliorarea terenurilor degradaie
 • Prevenirea si combaterea daunatorilor padurii
 • Regenerarea si ingrijirea arboretelor
 • Mecanizarea lucrarilor silvice
 • Amenajarea padurilor 
 • Organizare si legislatie silvica Dendrometria
 • Organizarea santierelor de exploatare