Cursuri de calificare nivel 3 /Tehnician cadastru funciar

Tehnician cadastru funciar

Cod Nomenclator  3112.3.14

DESCREREA OCUPATIEI

Ocupatia de tehnician cadastru funciar, topograf, se aplica personalului de specialitate în domeniul activitatilor de masuratori terestre, cât si de cadastru funciar. 
Ei vor lucra în unitati de organizare si de sistematizare a teritoriului, la nivel de unitati cadastrale, sau în alte asemenea unitati, unde vor executa lucrari topografice curente precum si lucrari de cadastru funciar tehnic si cadastru funciar economic. 
Ei vor asigura la nivelul localitatilor, operatiunile necesare publicitatii imobiliare, contribuind în mod direct la aplicarea si respectarea legalitatii în domeniul bunurilor imobiliare precum si a circulatiei acestora, în domeniul evaluarii si bonitarii cadastrale a terenurilor, stabilind dreptul si dobândirea dreptului de proprietate, în introducerea cartilor funciare si reactualizarea hartilor cadastrale, în automatizarea lucrarilor topo-cadastrale. 
Trebuie de asemenea sa fie în masura sa execute ridicari topografice pentru executarea proiectelor de amplasare a constructiilor, sa execute lucrari de arta si multe alte lucrari tehnice în intra si extravilan.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

·         Aplicarea în teren a proiectului.

·         Asigurarea respectarii NPM si PCI.

·         Urmarirea comportarii în timp a constructiilor.

·         Furnizarea serviciilor de specialitate.

·         Intocmirea documentatiei de cadastru general.

·         Administrarea informatiilor cu ajutorul tehnicii de calcul.

·         Colectarea si organizarea informatiilor.

·         Executarea masuratorilor specifice.

·         Organizarea si coordonarea activitatii echipei.

·         Planificarea activitatii.

·         Efectuarea calculelor specifice topografiei.

·         Elaborarea planurilor topografice.

·         Intocmirea schitelor si desenelor la scara.