Cursuri de calificare nivel 3 /Curs Tehnician Mecanic

5. TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII- Cod Nomenclator 3115.3.5

Definirea ocupatiei:

Calificarea de tehnician mecanic intretinere si reparatii asigura absolventului cunostintele teoretice si practice necesare realizarii operatiilor de analiza, planificare, organizare, coordonare si control al lucrarilor de intretinere si reparatii specifice domeniului mechanic.

 

COMPETENTE PROFESIONALE

 • Comunicare si numeratie

 • Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

 • Comunicare in limba moderna

 • Managementul calitatii

 • Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei

 • Igiena si securitatea muncii

 • Lucrul in echipa

 • Tranzitia de la scoala la locul de munca

 • Rezolvarea de probleme

 • Alegerea strategiilor de management al productiei si de mediu

 • Coordonarea lucrarilor de exploatare

 • Documentarea tehnico-economica pentru coordonarea proceselor tehnologice

 • Organizarea proceselor de productie si ale serviciilor

 • Realizarea masuratorilor in domeniu

 • Utilizarea aplicatiilor de tip CAD

 • Aplicarea calculelor specifice solicitarilor mecanice

 • Actionarea masinilor si utilajelor

 • Asamblarea generals a masinilor si instalatiilor

 • Lucrari de intretinere si reparatii

 • Automatizari in industrie