Skip Navigation LinksCursuri de calificare nivel 2/Montator reglor si depanator ascensoare

Montator reglor si depanator ascensoare

Cod Nomenclator 741212

DESCRIEREA OCUPATIEI

Montatorul, reglorul si depanatorul de ascensoare este o persoana instruita si autorizata sa efectueze lucrari pentru toate tipurile de ascensoare indiferent de destinatia acestora. Acest lucru presupune desfasurarea unei activitati complexe care depinde de foarte multi factori, cum ar fi: tipul ascensorului, destinatia acestuia, locatia unde se monteaza.

Calificarea de montator, reglor si depanator de ascensoare se refera la totalitatea competentelor tehnice si organizatorice care permit lucrul la o gama larga de ascensoare, de personal si de marfa, în conditii de securitate maxima, si implica cunostinte tehnice si deprinderi deosebite. 

 

Clasificarea ascensoarelor

·         Ascensoare de materiale, electrice si hidraulice

·         Ascensoare de persoane, electrice si hidraulice (ascensoare cu usi semiautomate, ascensoare cu usi automate, ascensoare cu comanda selectiva în jos etc.)

·         Ascensoare pentru santiere de constructii

·         Ascensoare speciale (ascensoare cu usi automate si semiautomate, cu panou cu micro-procesor, ascensoare hidraulice, de persoane si de materiale, ascensoare cu motoare cu VVVF si cu sistem VVVF la deschiderea usilor, ascensoare fara camera masinii etc.)

·         Ascensoare miniere

·         Elevatoare pentru service auto

 

Montatorul, reglorul si depanatorul de ascensoare urmareste ca ascensoarele sa functioneze prin efectuare de reglaje corespunzatoare, silentios si cu asigurarea unei estetici adecvate, in urma efectuarii lucrarilor necesare de întretinere, revizii si depanari solicitate. Pentru a realiza cele enumerate mai sus, cu ocazia fiecarei întretineri, verifica daca subansamblurile functioneaza conform reglementarilor tehnice, efectueaza întretinerea si curatarea instalatiilor electrice, hidraulice, specifice. Conform reglementarilor tehnice, la anumite intervale de timp bine stabilite, efectueaza verificarea, demontarea si reglarea subansamblurilor.

Din registrul de supraveghere, observa istoricul deranjamentelor si natura/ tipurile de deranjamente survenite. În functie de aceste date, remedieaza aplicând masurile corespunzatoare înlaturarii cauzelor deranjamentelor.

 În cazul în care constata ca sunt necesare lucrari mai complexe, informeaza seful ierarhic si, dupa caz, solicita comanda scrisa din partea beneficiarului.

Pentru realizarea în bune conditii a sarcinilor, montatorul, reglorul si depanatorul de ascensoare trebuie sa îndeplineasca o serie de competente precum: buna comunicare interpersonala si lucru în echipa, efectuarea de operatii de întretinere, montare, depanare ascensoare, aplicarea normelor de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, precum si aplicarea prescriptiilor tehnice ISCIR, în vigoare. Montatorul, reglorul si depanatorul de ascensoare este o persoana angajata de un agent economic, care- si desfasoara activitatea conform reglementarilor în vigoare în domeniul ascensoarelor.

 

 

COMPETENTE PROFESIONALE

·         Comunicare în limba materna

·         Comunicare în limbi straine

·         Competenta matematica si competente de baza în stiinta si tehnologie

·         Competente informatice Titlul unitatii

·         A învata sa înveti Titlul unitatii

·         Competente sociale si civice

·         Spirit de initiativa si antreprenoriat

·         Exprimare si constiinta culturala

 

·         Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea în munca si în domeniul situatiilor de urgenta

·         Aplicarea normelor de protectie a mediului

·         Aplicarea procedurilor de calitate

·         Organizarea locului de munca

·         Întretinerea echipamentelor de lucru

·         Efectuarea montarii ascensoarelor

·         Efectuarea lucrarilor de întretinere/mentenanta si revizii generale

·         Depanarea defectiunilor survenite la ascensoare

·         Completarea documentelor si rapoartelor tehnice specifice