Skip Navigation Links INFIRMIERA- Cod Nomenclator 5132.2.1

Descrierea ocupatiei: Infirmiera însoteste persoanele îngrijite la îndeplinirea activitatilor vietii cotidiene si efectueaza îngrijiri legate de functii de întretinere si continuitate a vietii.

Infirmiera contribuie la îmbunatatirea starii de sanatate si la refacerea autonomiei, în masura în care este posibil.

Infirmiera lucreaza în colaborare si sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare si participa la îngrijirile de sanatate preventive, curative sau paliative.

Infirmiera îsi exercita activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.

Infirmiera participa efectiv la :

- asigurarea unui mediu de viata si climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv;

- asigurarea igienei si a spatiului de viata a persoanei îngrijite;

- asigurarea hidratarii si a alimentatiei corespunzatoare a persoanei îngrijite;

- stimularea participarii persoanei îngrijite la activitatile zilnice;

- transportul si însotirea persoanei ingrijite etc. respectând permanent drepturile si confidentialitatea privind evolutia starii de sanatate a persoanei ingrijite.


 

COMPETENTE PROFESIONALE:

-Planificarea propriei activitati

-Perfectionarea continua

-Lucrul in echipa multidisciplinara

-Comunicarea interactiva

-Respectarea drepturilor persoanei ingrijite

-Supravegherea starii de sanatate a persoanei ingrijite

-Alimentarea si hidratarea persoanei ingrijite

-Igienizarea spatiului in care se afla persoana ingrijita

-Acordarea ingrijirilor de igiena pentru persoanele ingrijite

-Transportarea rufariei

-Transportul persoanelor ingrijite